Aktualności

2018-06-14

W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyła się druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”, współorganizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska, przy współudziale Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i firmy inFAIR. Jej głównym celem było zaprezentowanie rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem, jak również przedstawienie wyników prac teoretycznych i metodycznych, które znajdują zastosowanie przy budowie systemów tego typu.

Więcej informacji na temat Konferencji, w tym program oraz przedstawione prezentacje - na stronie: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje

 

 

2018-04-12

Informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu drugiej edycji Konferencji "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”. Będzie to wydarzenie jednodniowe i odbędzie się ono Warszawie w dniu 14 czerwca 2018 roku. Ponadto, dzięki pozyskaniu sponsorów, Konferencja będzie bezpłatna dla uczestników.
Szczegółowe informacje na temat Konferencji, w tym warunki uczestnictwa oraz odnośnik do formularza rejestracyjnego, są dostępne na stronie: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje

 

2018-02-20

Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska współorganizuje z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, przy współudziale firmy inFAIR oraz CZIiTT drugą edycję Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”. Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 13-14 czerwca 2018 roku.
 
Szczegółowe informacje na temat Konferencji, w tym warunki uczestnictwa oraz odnośnik do formularza rejestracyjnego, są dostępne na stronie: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje 

 

2017-12-20

Jeden z największych problemów współczesnych miast – jakość powietrza. Bezpośrednio wpływa na stan zdrowia mieszkańców i ich samopoczucie, ale również na inne elementy struktury miejskiej o czym więcej na łamach kampanii „Inteligentne Miasto” z @Mediaplanet Poland Zapraszamy do lektury!

 

 

 

© 2018 PSIŚ